PKF Revidentia

PKF Revidentia AB är ett medlemsföretag i PKF International Limited, ett internationellt samarbetsnätverk mellan oberoende företag, och påtar sig inte något
ansvar eller några förpliktelser för något annat medlemsföretags eller korresponderande medlemsföretags agerande eller underlåtenhet att agera.

PKF REVIDENTIA AB
Packhusgränd 6 Hitta till oss
111 30 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 121 341 00
Orgnr 559126-4212

UPDATE IN PROGRESS 2020-03-14 by Pontus Plaahn