PKF Revidentia: Vi är en revisionsbyrå belägen i Gamla stan i centrala Stockholm. Vi är en fullservice byrå med tjänster inom revision, redovisning & lön, skatt och övriga juridiska konsultationer. Med anor från 1913 står vi för stabilitet och kontinuitet.

Ursprunget startades av Oskar Sillén som var en av de sex första revisorer som auktoriserades av Stockholms handelskammare år 1912. Han arbetade då på Industriförbundet som precis hade bestämt sig för att börja med yrkesmässigt utförda revisioner för att hjälpa sina medlemmar. Efter några år – 1923 tog Oskar Sillén initiativ till att bilda Föreningen auktoriserade revisorer, FAR.

Idag arbetar fjärde generationen revisorer efter Oskar Sillén på Revidentia. Erfarenheten från de hundra åren bidrar till en hög kvalitet på det arbete som utförs idag. Ambitionen är nu, liksom då, att ge kunderna värdefull nytta i deras verksamheter. Revidentia är relativt ny i sin nuvarande form, men byggd på de erfarenheter som gjorts sedan Revidentias ursprung i Sveriges första revisionsbyrå 1913.

PKF Revidentia består av auktoriserade revisorer, skattespecialister samt övriga specialister och administrativ personal.

Alla kvalificerade revisorer hos PKF Revidentia är licensierade och medlemmar av branschorganisationen, FAR. Vårt företag är kvalitetssäkrat i enlighet med allmänt godkända revisionsstandarder och internationella standarder. Vi genomgår också regelbundna kvalitetskontroller av externa kontrollanter. Via PKF International är vi medlemmar i Forum of Firms.

Då våra kvalificerade medarbetare har mångårig erfarenhet inom yrket är nätverket av specialister i Sverige och internationellt både stort och väletablerat.

PKF: Internationellt hjälper vi våra kunder genom vårt medlemskap i PKF  (pkf.com) som är ett av de största internationella nätverken för revisorer och företagsspecialister. Detta gör att våra kunder kan anlita kompletterande specialistkompetens till den vi har på byrån både i Sverige och internationellt.

Vi finns på Packhusgränd 6 i Gamla Stan, Stockholm, nära kajen mot den glittrande Saltsjön.