Våra tjänster avser huvudsakligen revision samt andra bestyrkande- och granskningsuppdrag. Vi kan även erbjuda andra konsultationer inom ekonomi, skatter och finansiering. Se exempel nedan.

  • Revision: Lagstadgad revision och andra bestyrkandetjänster
  • Rådgivning: Företagsskatt, moms, företagsjuridik, arbetsrätt
  • Företagsfinansieringstjänster: Due Diligence, transaktioner och andra företagstjänster
  • Redovisning och lönehantering: Upprättande av årsredovisningar, månadslöner, skattedeklarationer och företagssekreterartjänster.

Revision: Revision skapar trovärdighet och trygghet. Internt för verksamheten i företaget och externt för kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.

Externt är revisorn en viktig länk mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer och banker vill ta del av både företagets rapporter och av revisorns rapporter. Revisionen är en väl etablerad kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Tjänsten revision är den bestyrkandetjänst där revisorn uttalar sig med den högsta graden av säkerhet och är viktig för både stora och små företag. Revisionen skapar en ökad trovärdighet för företagens redovisning och förvaltning. Den ökar också företagens möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Ett företag som har en oberoende revisor som går igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar att det strävar efter att följa ”marknadens spelregler.”

Ägarledda bolag är viktiga uppdragsgivare för oss. Mycket tid och resurser används på att verkligen lära känna kunderna och deras unika behov. Vi arbetar också gärna med stiftelser, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och religiösa samfund som vi har lång och gedigen erfarenhet av. Arbete med utlandsägda bolag är en annan specialitet vi har på byrån.

Andra granskningsuppdrag än revision: En revisor är även en viktig part i många sammanhang. När det inte är en fullständig revision som efterfrågas kan revisorn tex utfärda ett bestyrkande som krävs i samband med redovisning av ett beviljat statsbidrag. Då kan revisorn göra ”översiktlig granskning” eller en ”granskning av specifika åtgärder” som revisorn och uppdragsgivaren kommit överens om.

Övriga tjänster: När våra uppdrag kräver annan typ av kompetens erbjuder vi redovisningsspecialister, skatteexperter, advokater, och andra specialister som vi har nära samarbeten med i vårt nätverk. Vårt mål är att alltid erbjuda den kompetens kunden behöver på ett individuellt anpassat sätt.

Varför du ska välja PKF: PKFs medlemsföretag runt om i världen erbjuder ett brett utbud av affärsrådgivning och redovisningstjänster som möter individuella kunders behov på deras lokala marknader. När du använder en PKF medlemsfirma kan du vara säker på att arbetet kommer att utföras av engagerade yrkesmän med internationell expertis. PKFs medlemsföretag har inte bara tjänste- och sektorspecialister på sin egen marknad utan de kan också leverera en internationell tjänst genom sina relationer med andra nätverksmedlemmar.

Internationellt: PKF Revidentia är det svenska medlemsföretaget i PKF. PKF är en global familj av juridiskt oberoende professionella tjänsteföretag sammanbundna av ett gemensamt engagemang för kvalitet, integritet och skapandet av tydlighet i en komplex regelverksmiljö. Med kontor i 440 städer verkar vi i 150 länder på 5 kontinenter och är specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativa revisions-, redovisnings-, skatte-, juridiska och affärsrådgivningstjänster till internationella och inhemska organisationer på alla våra marknader. PKF Internationals medlemsföretag och nätverket är medlem i Forum of Firms, en organisation som ägnar sig åt konsekventa och högkvalitativa standarder för finansiell rapportering och revision över hela världen.

Hemsida: http://www.pkf.com